Spotkanie konwersatoryjne

Instytut Jana Pawła II KUL w ramach prowadzonego cyklu konwersatoryjnego „Istota i misja uniwersytetu we współczesnym świecie” zaprasza na wykład dra hab. Marka Rembierza, pracownika Zakładu Etnologii i Geografii Kultury UŚ,  zatytułowany Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny ethos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu.Po wykładzie przewidziana jest dyskusja.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia br. o godz. 17.00 w sali C-220.

Debata naukowa wokół tekstu ks. prof. Tadeusza Stycznia

14 grudnia br. o godz. 10.00 zapraszamy na organizowaną przez Instytut Jana Pawła II KUL debatę naukową wokół tekstu ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS pt. Etyka jako antropologia normatywna. Głos w dyskusji panelowej zabiorą – prof. Piotr Duchliński (Ignatianum), dr Kazimierz Krajewski (KUL), prof. Ewa Podrez (UKSW), prof. Marek Rembierz (UŚ), ks. prof. Alfred Wierzbicki (KUL), oraz prof. Ryszad Wiśniewski (UMK).

Ponadto stan prac nad opracowaniem spuścizny naukowej ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS przedstawi prof. Tomasz Nowicki (KUL), natomiast sylwetkę Księdza Pofesora oraz starania Polskiej Prowicji Salwatorianów o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego zakreśli ks. Piotr Filas – prowincjał salwatorianów.