Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Faith, Reason, and Truth. On the 25th Anniversary of John Paul II’s “Fides et ratio” (KUL, 24-25 X 2023)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Faith, Reason, and Truth
On the 25th Anniversary of John Paul II’s “Fides et ratio” (KUL, 24-25 X 2023)

W dniach 24-25 października 2023 r. Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut Jana Pawła II KUL oraz Wydział Filozofii KUL organizują Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną: Faith, Reason, and Truth. On the 25th Anniversary of John Paul II’s “Fides et ratio”, która odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zasadniczym celem konferencji jest refleksja nad zagadnieniem podjętym w encyklice „Fides et ratio”, stanowiącym doniosły element debaty publicznej, nie tylko na poziomie akademickim. Mimo upływu lat kwestia podjęta w „Fides et ratio” nie straciła na swojej aktualności i rozwijana jest także poza środowiskiem kościelno-religijnym.

Na konferencję zaproszeni zostali reprezentanci różnych dyscyplin akademickich, którzy przedstawią refleksję nad wielorakimi aspektami zagadnienia relacji pomiędzy religią a nauką. Obrady będą przestrzenią dialogu zarówno dla profesjonalistów w danej dziedzinie (24 X), jak i dla szerszego grona odbiorców, np. nauczycieli i uczniów z lubelskich szkół średnich (25 X), poprzez zaprezentowanie (także w sposób popularnonaukowy) nośnych problemów na styku wiary religijnej i nauki. Zamierzeniem organizatorów jest pokazanie jak ważne i prorocze było podjęcie przez Jana Pawła II problematyki, której elementy dominują w wielu współczesnych sporach światopoglądowych. Konferencja pokaże Jana Pawła II jako autorytet intelektualny, o szerokich horyzontach myślenia i trosce o racjonalność wiary religijnej. Chodzi też o uświadomienie osobom spoza Polski jak ważne było środowisko KUL dla formacji intelektualnej przyszłego papieża.

Wśród prelegentów są: Prof. Piotr Gutowski (KUL), Prof. Paul Gavrilyuk (University of St. Thomas, St. Paul, MN, USA), Prof. Zita Toth (King's College London, Great Britain), Prof. Samuel Lebens (University of Haifa, Israel), Prof. Jan Woleński (University of Information, Technology and Management, Rzeszów), Prof. William Hasker (em. Huntington University, IN, USA), Prof. John F. Haught (em. Georgetown University, Washington DC, USA), Rev. Prof. Wojciech Grygiel (UPJPII, Kraków), Prof. Robert Larmer (University of New Brunswick, Canada), Prof. Elise Crull (The City University of New York), Rev. Prof. Krzysztof Kaucha (KUL), Prof. Jacek Wojtysiak (KUL), Ks. dr hab. Miłosz Hołda (UPJPII, Kraków).

W programie konferencji są też m.in.: gra miejska dla młodzieży, debata oksfordzka, spotkanie poświęcone „Spiritual Perception Project” oraz spektakl teatru ITP „Sztukmistrz”, na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera „Sztukmistrz z Lublina”. Będzie to pierwszy w historii teatru ITP spektakl z wyświetlaniem dialogów w języku angielskim.

Większość wystąpień konferencyjnych będzie miała tłumaczenie symultaniczne. Pozostałe szczegóły już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Program

Faith, Reason, and Truth
On the 25th Anniversary of John Paul II's “Fides et ratio”

International Conference

organized by
The Center for the Study on the Thought of John Paul II (The John Paul II Institute)

and

The Faculty of Philosophy
at The John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)

on October 24-25, 2023

Lublin, Al. Racławickie 14, Collegium Joannis Pauli II (C-1031)

 

 

24 X 2023

 

9:00-13.00 (in English, with simultaneous translation into Polish)

 • Prof. Piotr Gutowski (KUL) – One Faith and Two Reasons
 • Prof. Paul Gavrilyuk (University of St. Thomas, St. Paul, MN, USA) – Greek Philosophy and the Patristic Search for the Christian Doctrine of God
 • Prof. Zita Toth (King's College London, Great Britain) – Divine Causation and Creation in the Franciscan Tradition
 • Prof. Samuel Lebens (University of Haifa, Israel) – The Community of Faith: Jewish Reflections on Faith, Reason, and Truth
 • Prof. Jan Woleński (University of Information, Technology and Management, Rzeszów) – On Theory of Double Truth

 

15:00-19.00 (in English, with simultaneous translation into Polish)

 • Prof. William Hasker (em. Huntington University, IN, USA) – The Two-Stage Argument from Reason
 • Prof. John F. Haught (em. Georgetown University, Washington DC, USA) – Einstein, Teilhard, and the Meaning of Faith
 • Miracles in an Interdisciplinary Context (panel discussion chaired by Dr. Piotr Lipski, KUL) – Participants: Rev. Prof. Wojciech Grygiel (UPJPII, Kraków), Prof. Robert Larmer (University of New Brunswick, Canada), Prof. Elise Crull (The City University of New York), Rev. Prof. Krzysztof Kaucha (KUL)

 

 

25 X 2023

 

9:00-13.00  (in Polish)

 • Zamek Lubelski – start dla uczestników gry miejskiej: Kompas Jana Pawła II
 • KUL – powitanie uczestników drugiego dnia konferencji
 • Prof. Jacek Wojtysiak (KUL), Ks. dr hab. Miłosz Hołda (UPJPII, Kraków) – Co jest najciekawsze w filozofii Karola Wojtyły?
 • Debata oksfordzka: Media społecznościowe czy myślenie krytyczne?
 • Ogłoszenie wyników gry miejskiej i wręczenie nagród laureatom

 

16:00-21:30 (In Polish and English)

 • Paul L. Gavrilyuk (University of St. Thomas, St. Paul, MN, USA) – Spiritual Perception Project: “The Spiritual Senses. Perceiving God in Western Christianity”, ed. Paul L. Gavrilyuk and Sarah Coakley, Cambridge University Press 2011 (in Polish: “Duchowe Zmysły. Percepcja Boga w zachodnim chrześcijaństwie”, trans. Aleksander Gomola, Kraków: WAM 2014); “Perceiving Things Divine. Towards a Constructive Account of Spiritual Perception”, ed. Frederick D. Aquino, Paul L. Gavrilyuk, Oxford University Press 2019); foreword: prof. Agnieszka Kijewska, KUL
 • (CTW-02) „Sztukmistrz” – spektakl teatru ITP na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera: "Sztukmistrz z Lublina” ("Magician" – a play by the ITP theater based on the novel "The Magician of Lublin" by Isaac Bashevis Singer, a Nobel Prize winner)
 • Sztukmistrz  ----->>>>  Rezerwacja

Sztukmistrz – Teatr ITP

Na spektakl Teatru ITP obwiązują wejściówki

Rezerwację można dokonać pisząc na adres Instytutu Jana Pawła II
instytutjp2@kul.pl

Tickets should be asked via instytutjp2@kul.pl

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close