Instytucje współpracujące

Fundacja Jana Pawła II (Rzym)
Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

Dom Fundacji Jana Pawła II (Lublin)

Fundacja „Instytut Tertio Millennio” (Kraków)
Medialne Archiwum Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” (Kraków)
Instytut Jana Pawła II
Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II (UPJPII)

Instytut Papieża Jana Pawła II (Warszawa)

Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa)

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Warszawa)

Fundacja Świętego Mikołaja (Warszawa)
Teologia Polityczna

Centrum Jana Pawła II (Lublin) 

Polski-personalizm.pl

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży

Niecodziennik Biblioteczny (Lublin – czasopismo internetowe)

odnośniki „OPOKI” do stron o Janie Pawle II